درباره معاونت

در راستای نیل به توسعه پایدار بی تردید تامین سلامت آحاد مردم جامعه نقش محوری دارد و این آرمان زمانی تحقق می یابد که کلیه نهادهای دولتی، غیر دولتی و خصوصی با یک رسالت مشترک و همکاری تنگاتنگ برای رسیدن به این هدف اهتمام ورزند.بینش و تفکر استراتژیک ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیم گیری ها نیز حکایت از این امر دارد که تمام تلاش مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در مسیررشد و اعتلای نظام سلامت قرار گرفته و با ایجاد معاونت علوم پزشکی این مهم تجلی می یابد. معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک در سال 1393 فعالیت خود را آغاز نموده و تلاش خود را بر این اساس پایه گذاری کرده است تا صرف فعل خواستن در بهارعلم آموزی را بار دیگر در این واحد تجربه نماید.

 این معاونت شامل قسمت های زیر می باشد:

  •  
  • دانشکده پرستاری و مامایی
  • دانشکده داروسازی
  • درمانگاه و دندانپزشکی