مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی

یکی از مهمترین مسایلی که امروزه در حوزه پژوهش مورد توجه است ایجاد بستر لازم برای تبدیل نتایج پژوهش ها به محصول ویا خدمت در جهت پیشبرد اهداف کشور است.

دانشگاه آزاد اسلامی اراک با توجه به دارا بودن دانشکده علوم پایه و دانشکده علوم پزشکی با قدمت طولانی و همچنین دانشکده های فنی ومهندسی (وکشاورزی)، علوم انسانی و مدیریت پتانسیل انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و بین   رشته ای رادارد.

چشم انداز(Vision)

توسعه تحقیقات نوروساینس  برمبنای نیازهای بالینی استان وکشور، تا حدی که این مرکز به قطب علمی پژوهشی درزمینه علوم اعصاب شناختی، کلینیکی، رفتاری، نوروفیزیولوژی، سلولی ومولکولی تبدیل گردد.

رسالت (Mission)

این مرکز با رویکرد ایجاد هماهنگی بین شاخه های مختلف مرتبط با علوم اعصاب شامل شاخه های بالینی، علوم پایه، فنی مهندسی و غیره در پیشبرد پژوهش های بنیادی- کاربردی مسئله محور تلاش می کند تا با بهره گیری از نیروهای انسانی متعهد و توانمند در بهبود سلامت مردم، ارتقای مراقبتهای پزشکی و پیشرفتهای علمی در سطح ملی و جهانی در حیطه های مرتبط با علوم اعصاب بویژه در عرصه بیماریهای شایع نقش فعالی ایفا نماید.

این مرکز   مصمم است در کنار انتشارات علمی معتبر، در عرصه فناوری نیز فعالتر عمل کرده و در ثبت اختراع دارو و تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی وتولیددانش فنی حیطه های مرتبط با علوم اعصاب قدم های جدیدی بردارد.

ماموریت دیگراین مرکز، ایجاد ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی و جذب اعتبارات خارج از مرکزومشارکت در برگزاری برنامه ها و گردهمایی های علمی و  فرهنگی مرتبط  و  برقراری روابط موثر در حیطه های مرتبط با علوم اعصاب در سطوح ملی و بین المللی است.