اهداف اصلی مرکز

مرکزتحقیقات علوم اعصاب بالینی در راستای اهداف کلی زیر فعالیت خواهد نمود:

  •  ارائه خدمات تحقیقاتی در زمینه ارزیابی داروهای صناعی و گیاهی موثر برسیستم عصبی
  • حمایت پژوهشی از برنامه های کنترل ومدیریت سموم والاینده های موثربردستگاه عصبی
  • بالا بردن رنکینگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از طریق چاپ و ارایه مقالات در ژورنالهای معتبر علمی
  • حمایت وارتقای پایان نامه های دانشجویی دانشگاه های مختلف درزمینه های مرتبط باعلوم اعصاب
  • مشارکت علمی، پژوهشی با مراکزتحقیقاتی مشابه دانشگاه های معتبرکشور به ویژه با دانشگاه علوم پزشکی اراک با توجه به حضور اعضا هیت علمی آن دانشگاه به عنوان هیات موسس
  • همکاری با سازمان های معتبر بین المللی علوم اعصاب ازجمله:   IBRO، مرکز تحقیقاتی علوم اعصاب Riken ژاپن و انجمن آسیایی، اقیانوسیه ای علوم اعصاب